Keren Finance

Keren Finance is een beheermaatschappij die niet afhankelijk is van een bank of een andere financiële instelling. Het kapitaal wordt rechtstreeks aangehouden door zijn medewerkers. Deze kapitaalstructuur is niet alleen motiverend, ze voorkomt ook belangenconflicten.

Onze expertise

Keren Finance werd opgericht door Raphaël Elmaleh en is door de Franse toezichthouder AMF in januari 2001 erkend. Het beschikt over expertise in twee domeinen: enerzijds particulier beheer met mandaten voor portefeuillebeheer via effectenrekeningen, aandelenspaarplannen en via overdracht van het beheer aan in Luxemburg gevestigde specifieke interne fondsen, en anderzijds collectief beheer, dat momenteel bestaat uit een SICAV met drie compartimenten (een aandelencompartiment, een gediversifieerde compartimenten en een obligatiecompartiment) alsook uit en twee gediversifieerde fondsen.

 

Ons meesterschap

We wilden onszelf de tijd gunnen om te slagen. Dat betekent dat we voor onze groei niet in de eerste plaats naar doelstellingen kijken, maar wel naar onze rendabiliteit op lange termijn. Diezelfde principes passen we ook toe op de bedrijven in de fondsen, omdat we het rendabiliteitsdoel niet willen offeren op het altaar van de omzetgroei.

Ons beheer

Keren Finance is een beheermaatschappij die gespecialiseerd is in aandelen en obligaties van Franse en Europese bedrijven.

• Ons beheerproces wordt sinds een vijftiental jaar toegepast en verfijnd.
• Elke beslissing wordt voorafgegaan door een analyse van de kerncijfers en de beleggingsargumenten van de bedrijven.
• Door voortdurende ontmoetingen met bedrijfsleiders en/of bezoeken aan de vestigingen begrijpen en beheersen wij het vakgebied van de bedrijven waarin wij beleggen.

• Een beheerteam met individuele talenten ten dienste van een collectief.
• Een toegankelijk gamma dat bestaat uit icbe’s met verschillende risiconiveaus (aandelen, gemengde fondsen, obligaties): Aandelenfondsen die beleggen in beursgenoteerde Franse small-, mid- en largecaps. Gemengde fondsen, patrimoniale fondsen (max. 35% aandelen). Obligatiefondsen, bedrijfsfondsen.

Keren Finance is opgebouwd op eenvoudige waarden: onafhankelijkheid, service en transparantie.

• De waardering van het vermogen gebeurt door elke cliënt te begeleiden en zijn vermogensdoelstellingen te bepalen. Die waardering evolueert naargelang van de persoonlijke, familiale, professionele en financiële situatie van de cliënt
• De beleggingshorizon wordt bepaald en evolueert op basis van regelmatige gesprekken met een vaste gesprekspartner
• Beleggingsbereidheid

• Onze erkende expertise is een echte toegevoegde waarde bij het actieve beheer van de portefeuille van de cliënten die ons een beheermandaat geven.
• Het streven naar rendement vereist ook een permanent toezicht op de risico’s en een gedetailleerde rapportering.
• Keren Finance biedt een beheer onder mandaat (effecten in direct bezit, icbe’s of gemengde fondsen) aan via alle soorten dragers: aandelenspaarplannen, effectenrekeningen of levensverzekeringen (in rekeneenheden of voor specifieke doeleinden).
• Ons gediversifieerde beheer komt tot stand door de selectie van een aantal veelbelovende thema’s of verschillende geografische regio's. Het wordt omkaderd door een strikt beheersproces: opvolging van de ondernemingen, ontmoeting met leidinggevenden en assetallocatie.

Deontologie

De werkzaamheden voor interne controle en toezicht op de conformiteit binnen onze structuur worden door de interne compliance officer uitgevoerd samen met de risicocontroleur en de interne controleur.

De regelgeving evolueert de laatste tijd heel snel en de rol ervan wordt steeds belangrijker. Naast de controlewerkzaamheden, de invoering van procedures en de controle van hun conformiteit, de reglementaire controle, het opstellen van een verslag voor de voorzitter en voor de Franse toezichthouder, de Autorité des Marchés Financiers (AMF), hebben ze bijvoorbeeld ook een rol te spelen bij de lancering van nieuwe producten. Zij treden dan op als verificateur, opleider, informant en adviseur.

Het Team

Philantropie

Mécénat Keren

En parallèle de sa croissance, Keren Finance a souhaité accompagner des projets sociaux et médicaux.

Finance et philanthropie se croisent afin de favoriser la recherche, la lutte contre le cancer ou toute aide apportée aux enfants malades ou aux familles de personnes touchées par la maladie.

Le fonds Mécénat Keren est lancé en 2016.

Comment est abondé le fonds Mécénat Keren ?

Ce fonds est alimenté principalement par Keren Finance mais aussi grâce à des dons externes. Toute personne physique ou morale peut décider de faire un don directement auprès du fonds.

De son côté, Keren Finance a choisi de faire participer l’ensemble de la chaîne de valeur, du client au gérant, en reversant chaque année une part fixe de son chiffre d’affaires. Concrètement, à chaque fois qu’une part d’OPCVM de la société est souscrite par un client particulier, une banque, un CGP ou un institutionnel, un pourcentage du chiffre d’affaires généré par cette action est reversé au fond de mécénat et servira à financer un projet.

Projets financés grâce au fonds Mécénat Keren

2017

Financement de bras articulés accompagnés de tablettes tactiles en substitution d’anesthésie afin de capter l’attention des enfants et pour qu’ils ne se focalisent plus sur l’acte médical en cours (comme les ponctions lombaires par exemple)

2018

Dans le cadre de la lutte anti-douleur, nous avons aidé l’hôpital Necker à renouveler ses pompes auto-contrôlées. Celles-ci permettent aux enfants malades de gérer en autonomie les doses de médicaments qui leur sont nécessaires.

Le fonds de Mécénat Keren a également financé, pour plusieurs familles qui n’en avait pas les moyens, la recherche ADN permettant d’obtenir le diagnostic génétique de leur enfant afin de pouvoir leur administrer le bon traitement.

2019

En 2019, le chiffre d’affaires de Keren Finance étant réalisé à hauteur de 25% à l’étranger et notamment au Benelux, nous avons fait le choix d’accompagner le Fonds belge Mira Louise.

Cela a permis de développer une technologie à destination du département des enfants prématurés à l’Hôpital de Bruges.

2020

En 2020, le fonds a choisi d’accompagner l’association Entreprise et Cancer afin d’aider les entreprises à mieux accompagner leurs salariés touchés par la maladie.

Le fonds de Mécénat a également apporté son soutien à l’association MASFD (McCune Albright Syndrom Fibrous Dysplasia) pour financer des projets permettant de mieux connaitre cette maladie

2021

En 2021, le fonds Mécénat Keren a choisi d’apporter son soutien à 2 associations :

Life is Rose, qui apporte une aide personnelle aux malades du Cancer

- Entreprise et Cancer, à nouveau, pour son soutien aux entreprises dont les employés sont touchés par la maladie

2022

En 2022, le fonds Mécénat Keren a souhaité poursuivre son partenariat avec l’association Entreprise et Cancer.

Keren Finance a également pris part au Rallye du Cœur le 18 juin 2022 à Paris, avec la participation de notre gérant Benoit Soler. Cette initiative permet, au travers d’une journée d’animation sur le thème de l’automobile, de lever des fonds et financer la recherche contre les cancers et leucémies chez les enfants et les adolescents.

2023

Avec l’association Les Petits Princes, le fonds Mécénat Keren participe à plusieurs actions dans le but, notamment, d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants.

  • Hôpital Bicêtre AP-HP : Financement de 3 casques de réalité virtuelle pour aider à la gestion du stress et améliorer la prise en charge de la douleur.
  • CHU de Reims : Réfection de l’unité pédiatrique (14 chambres, 2 espaces de circulation et bureau de l’équipe soignante).
  • CHU de Lille : Financement de programmes de découvertes éducatives et récréatives pour 500 enfants au département Neurologie.
Top