Keren Finance

Keren Finance is een beheermaatschappij die niet afhankelijk is van een bank of een andere financiële instelling. Het kapitaal wordt rechtstreeks aangehouden door zijn medewerkers. Deze kapitaalstructuur is niet alleen motiverend, ze voorkomt ook belangenconflicten.

Onze expertise

Keren Finance werd opgericht door Raphaël Elmaleh en is door de Franse toezichthouder AMF in januari 2001 erkend. Het beschikt over expertise in twee domeinen: enerzijds particulier beheer met mandaten voor portefeuillebeheer via effectenrekeningen, aandelenspaarplannen en via overdracht van het beheer aan in Luxemburg gevestigde specifieke interne fondsen, en anderzijds collectief beheer, dat momenteel bestaat uit een SICAV met drie compartimenten (een aandelencompartiment, een gediversifieerde compartimenten en een obligatiecompartiment) alsook uit en twee gediversifieerde fondsen.

 

Ons meesterschap

We wilden onszelf de tijd gunnen om te slagen. Dat betekent dat we voor onze groei niet in de eerste plaats naar doelstellingen kijken, maar wel naar onze rendabiliteit op lange termijn. Diezelfde principes passen we ook toe op de bedrijven in de fondsen, omdat we het rendabiliteitsdoel niet willen offeren op het altaar van de omzetgroei.

Ons beheer

Keren Finance is een beheermaatschappij die gespecialiseerd is in aandelen en obligaties van Franse en Europese bedrijven.

• Ons beheerproces wordt sinds een vijftiental jaar toegepast en verfijnd.
• Elke beslissing wordt voorafgegaan door een analyse van de kerncijfers en de beleggingsargumenten van de bedrijven.
• Door voortdurende ontmoetingen met bedrijfsleiders en/of bezoeken aan de vestigingen begrijpen en beheersen wij het vakgebied van de bedrijven waarin wij beleggen.

• Een beheerteam met individuele talenten ten dienste van een collectief.
• Een toegankelijk gamma dat bestaat uit icbe’s met verschillende risiconiveaus (aandelen, gemengde fondsen, obligaties): Aandelenfondsen die beleggen in beursgenoteerde Franse small-, mid- en largecaps. Gemengde fondsen, patrimoniale fondsen (max. 35% aandelen). Obligatiefondsen, bedrijfsfondsen.

Keren Finance is opgebouwd op eenvoudige waarden: onafhankelijkheid, service en transparantie.

• De waardering van het vermogen gebeurt door elke cliënt te begeleiden en zijn vermogensdoelstellingen te bepalen. Die waardering evolueert naargelang van de persoonlijke, familiale, professionele en financiële situatie van de cliënt
• De beleggingshorizon wordt bepaald en evolueert op basis van regelmatige gesprekken met een vaste gesprekspartner
• Beleggingsbereidheid

• Onze erkende expertise is een echte toegevoegde waarde bij het actieve beheer van de portefeuille van de cliënten die ons een beheermandaat geven.
• Het streven naar rendement vereist ook een permanent toezicht op de risico’s en een gedetailleerde rapportering.
• Keren Finance biedt een beheer onder mandaat (effecten in direct bezit, icbe’s of gemengde fondsen) aan via alle soorten dragers: aandelenspaarplannen, effectenrekeningen of levensverzekeringen (in rekeneenheden of voor specifieke doeleinden).
• Ons gediversifieerde beheer komt tot stand door de selectie van een aantal veelbelovende thema’s of verschillende geografische regio's. Het wordt omkaderd door een strikt beheersproces: opvolging van de ondernemingen, ontmoeting met leidinggevenden en assetallocatie.

Deontologie

De werkzaamheden voor interne controle en toezicht op de conformiteit binnen onze structuur worden door de interne compliance officer uitgevoerd samen met de risicocontroleur en de interne controleur.

De regelgeving evolueert de laatste tijd heel snel en de rol ervan wordt steeds belangrijker. Naast de controlewerkzaamheden, de invoering van procedures en de controle van hun conformiteit, de reglementaire controle, het opstellen van een verslag voor de voorzitter en voor de Franse toezichthouder, de Autorité des Marchés Financiers (AMF), hebben ze bijvoorbeeld ook een rol te spelen bij de lancering van nieuwe producten. Zij treden dan op als verificateur, opleider, informant en adviseur.

Het Team

Top